Om Pinracer

Pinracer är en webbaserad tjänst vars syfte är att med statistikens hjälp underlätta processen med att konstruera kostnadseffektiva och slagkraftiga system för trav- och galoppspelare. Som spelare bygger man sina system, i Pinracers webbmiljö, baserat på egen kunskap i kombination med historisk statistik.

Faq about 1 Faq about 2

Ta gärna en guidad tur på vår Youtubekanal:

youtube.com/user/pinracersystem

Om tjänsten

Pinracer är framtaget av trav- och galoppspelare i syfte att underlätta processen med att konstruera kostnadseffektiva och slagkraftiga system. Det gäller alltifrån att skapa en optimal systemram som passar ”plånboken” till att effektivt kunna ranka, reducera och slutligen lämna in systemen via atg.se.

Trav- och galoppspelare är av naturen vetgiriga och innan man lämnar in sitt system så har man normalt plöjt igenom en mängd fakta i form av kusk och tränarintervjuer, studerat statistik och historiskt utfall, lyssnat på andra spelare och mycket, mycket annat.

När det är dags att lämna in systemet kan det vara svårt att minnas allt och risken finns att man glömmer någon viktig detalj. Än svårare kan det vara att omformatera all information och statistik till en lämplig systemram med effektiva rank och reduceringskrav.

Illustration overview

Pinracers autosystem

Ett klassiskt dilemma är i vilka lopp man skall spika, gå kort eller gardera rejält. Det är normalt en tidskrävande process och om du inte vill göra det på egen hand så kan Pinracer automatiskt skapa en systemram åt dig baserad på statistik att få med alla potentiellt vinnande hästar på så få rader som möjligt i den specifika omgången. Vi kallar denna funktion för Pinracers Autosystem.

Statistiken är dynamisk och uppdateras efter varje avslutad speldag.

En duktig travspelare lägger ned minst 10–15 timmar i veckan för att skaffa underlag till en lämplig systemram. Pinracers Autosystem gör samma sak på mindre än 10 sekunder!

Hur fungerar Pinracers autosystem?

Du anger endast vilket belopp du vill betala och hur många spikar du vill använda. Därefter fördelar Pinracer insatsen optimalt i varje lopp och skapar en lämplig systemram med spik-, spar- och garderingslopp. Spiken (spikarna) väljs automatiskt i form av den häst (hästar) som statistiskt bedöms ha bäst chans av alla att vinna i omgången.

Pinracer strävar alltid efter en så hög och jämn infriandechans som möjligt och i vissa lopptyper kan det krävas uppåt 7-8 hästar för att uppnå en viss chans medan det i andra lopp kan räcka med 3-4 hästar för samma chans.

När systemramen är skapad så kan du arbeta vidare med den på egen hand genom ranking och reducering eller så lämnar du in den matematiskt (utan reducering).

Illustration autosystem

Ranking

En viktig del av processen att skapa ett reducerat system är rankingen av hästar i de olika loppen. I ett matematiskt system så spelar rankingen inte någon roll då det räcker att ha med hästen på kupongen men när man spelar reducerade system så har det normalt en stor betydelse.

Vanligast av alla rankmetoder är att använda hästarnas insatsprocent där hästen med högst streckprocent rankas överst och sedan fallande i takt med att streckprocenten minskar. Det är så hästarna rankas på ATG:s hemsida (ej att förväxla med startlistorna där hästarna presenteras enligt deras startnummer i loppet).

Pinracer hjälper dig att ranka effektivt

Utöver insatsprocenten så finns det många olika metoder att ranka hästar. I Pinracer finns en specifik rankingmodul där du med hjälp av snabbvalsknappar enkel kan ranka hästar enligt en mängd olika kriterier antingen lopp för lopp eller alla lopp generellt. Du kan även ranka hästarna manuellt om så önskas.

Illustration ranking Du kan utöver insatsprocenten ranka hästarna efter deras vinstprocent, hur många starter de har gjort, hur mycket pengar de har tjänat i snitt per start eller totalt, vilka tider de har presterat, deras kuskars vinstprocent, turordningen och mycket annat.

Då olika typer av lopp kräver olika typer av rankingmetod så har vi gjort det möjligt att punktmarkera varje lopp inom en spelomgång och med snabbval kunna välja den metod som passar bäst för varje enskilt lopp.

Kom ihåg att en bra rank ger goda förutsättningar att kunna skapa ett slagkraftigt reducerat system!

Reducering

När man har skapat ett system så kan man antingen lämna in det matematiskt (oreducerat) eller så kan man arbeta vidare med det på olika sätt i syfte att sänka inlämningskostnaden så att den passar den egna ”plånboken” bättre utan att för den skull nämnvärt tumma på vinstchansen.

Många spelare känner nog igen sig i beskrivningen att man ”hade vunnit” om man av kostnadsskäl inte hade behövt plocka bort vissa hästar från systemramen eller kanske hade kunnat gardera upp ytterligare ett svårt lopp osv.

Det är av denna anledning som många väljer att reducerar sina system för att få råd med de där ”extra” hästarna eller kanske kunna spela med färre spikar.

Betala inte för ”osannolika” rader

Om man spelar matematiskt (oreducerat) så betalar man lika mycket för en häst som vinner en gång på hundra starter som för en häst som vinner varannan start! Vidare så finns det många ”osannolika” radkombinationer som hittills aldrig förekommit eller endast vid några få tillfällen. Optimalt vore då att betala mindre för en häst som sällan vinner samt utesluta radkombinationer som sällan eller aldrig inträffar. Detta är exakt vad reducering handlar om!

Illustration reducering Begreppen reducering innebär konkret att man vill plocka bort så många ”osannolika” rader som möjligt från sin systemram men samtidigt behålla så mycket av vinstchansen som möjligt!

Effekten av detta blir att hästar som du bedömer ha god vinstchans blir mer streckade än övriga på ditt system dvs du betalar mer för hästar du tror på men mindre för de som du inte tror vinner (men inte vågar plocka bort från systemramen).

Enkelt att reducera med Pinracer

Pinracer har ett stort utbud av reduceringsalternativ och det är i princip bara fantasin som sätter stopp för hur du använder dem. Du manövrerar enkelt med våra tydliga snabbvalsknappar för olika reduceringsformer och lägger sedan in dina krav och trycker på ”beräkna”.

Pinracer konstruerar då systemet enligt dina krav och presenterar tydligt det nya priset efter reducering, hur många kuponger systemet består av, hur mycket av alla ursprungliga rader som reduceringen har tagit bort (anges i procent) och infriandechansen (i procent) att du får med alla vinnare på din systemram baserat på statistik & historiskt utfall mm.

När du känner dig nöjd så lämnar du enkelt in hela systemet via atg.se.